GLOBALPNEU.cz


Přihlášení
jméno heslo
Navštivte také náš pneuservis. URL: pneuservis.kniezek.estranky.cz

Obchodní podmínky


Objednávka


V případě, že si vyberete z naší nabídky konkrétní zboží a elektronickou objednávku odešlete, nebo zboží objednáte telefonicky, potvrzujete tímto závaznost Vaší objednávky a taktéž souhlas s obchodními podmínkami. Objednávka musí obsahovat identifikaci kupujícího/jméno, adresa, telefonní číslo, eventuálně IČO, DIČ.
Doprava a úhrada


1.osobní odběr

Osobní odběr v kamenném obchodě naší firmy s možností využití výměny pneumatik s 30% slevou na pneuservisní činnost,při zakoupení čtyř kusů pneu a více.


2.přepravní službou PPL, GP,Česká pošta,TEX-SBS radiálka

Při nákupu zboží v minimální hodnotě nad 10 000,- Kč včetně DPH dopravné a balné zdarma, jinak bude účtováno balné ve výši 300,- Kč včetně DPH u přepravce GP,300,-Kč včetně DPH u České pošty  300,-Kč včetně DPH u přepravce TEX-SBS radiálka a PPL 240,- Kč včetně DPH . Zboží dodané přepravní službou je na dobírku, bude dodáno v co nejkratším termínu - běžné zboží do 2 pracovních dnů, méně běžné zboží může být dodáno po delší dodací lhůtě, která bude vždy telefonicky dohodnutá. V případě zdržení objednávky bude zákazník okamžitě informován. U objednávek přijatých po 15cté hodině dochází ke zdržení o 1 den.
Ceny


Ceny jsou stanoveny dle aktuálního ceníku dodavatele a to včetně DPH. V případě, že dojde po uzavření objednávky ke zvýšení cen od subdodavatelů, je dodavatel oprávněn zvýšit ve stejném poměru kupní cenu.
Platební podmínky


Kupující je povinen zaplatit dodavateli kupní cenu řádně a včas. Při odběrech bude platba realizována v hotovosti, pokud dohoda se zákazníkem nestanoví jinak. Při každé dodávce zboží vystaví dodavatel faktůru, jenž bude součásti zásilky, nebo bude předána osobně.
Záruční podmínky


Na veškeré námi nabízené zboží poskytujeme plné záruky. Délka záruky je 2roky. Tato doba začína dnem vystavení faktůry. Záruky na zboží prodávaného prostřednictvím www.globalpneu.cz se řídí a je zcela v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží - daňový doklad, faktůra.


Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech"

 • poškozením zboží přepravou-nutno řešit s přepravcem při převzetí zboží

 • neodbornou montáží, zacházením či obsluhou, použitím které je v rozporu s určením

 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry, podmínkám běžným pro dané zboží

 • zboží bylo poškozeno živly

 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním
Reklamační řád


Povinnosti kupujícího:

Kupující je povinen dodané zboží při převzetí prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.


Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

 1. na e-mailovou adresu

 2. poštou

 3. osobním doručením


Kupující je povinen uvést:

 1. číslo faktůry

 2. popis závady a její projevy

 3. doložit doklad o koupi zboží


Povinnost prodávajícího:

Prodávající rozhodne nejpozději do 7 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamace vady bude vyřízená bez zbytečných odkladů, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak.


Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vstahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
Vrácení zboží:

Podle Obchodního zákoniku je kupující oprávněný vrátit zboží a odstoupit od nákupu zboží bez udání důvodu do 14ti dnů od doručení. Toto zboží musí být v původním obalu, kompletní, nepoškozené a nepoužité. Kupujícímu bude do 10ti pracovnívh dnů od doručení zboží dodavateli zaslána kupní cena zpět na ůčet, který uvede v žádosti o odstoupení od kupní smlouvy, kterou zašle společně se zbožím. Z uhrazené částky budou odečteny logistické náklady ve výši 120,- Kč.Služby:

možnost využití našich pneuservisů a to s 30% slevou na montážní činnost


GDPR


VYMEZENÍ POJMŮ

Co jsou to osobní údaje?

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen subjekt údajů), tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat.

Co je to zpracování osobních údajů?

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení.

ZA JAKÝM ÚČELEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Základním účelem, pro který eshop.globalpneu.cz zpracovává vaše osobní údaje, je prodej zboží na internetovém obchodě eshop.globalpneu.cz.

Osobní údaje vámi poskytnuté pro tento základní účel jsou nezbytné pro poskytování služby a jsou zpracovávány v režimu, pro který není nutný výslovný souhlas.

Osobní údaje pro tento základní účel jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro jeho naplnění a po dobu nutnou k jeho dosažení.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

S ohledem na výše uvedený základní účel zpracováváme následující osobní údaje:

* akademický titul

* jméno a příjmení

* adresa doručení, případně fakturační adresa

* telefonní číslo

* e-mail

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ K JINÉMU NEŽ ZÁKLADNÍMU ÚČELU

Eshop.globalpneu.cz nezpracovává vaše osobní údaje k jinému než základnímu účelu, tedy prodeji zboží.

Sdělení zasílaná eshop.globalpneu.cz obsahují informace nutné k řádnému poskytování této služby, zejména potvrzení objednávky a informace termínů dodání zboží.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘÍSTUP OSTATNÍCH OSOB K TĚMTO ÚDAJŮM

Správcem vašich osobních údajů je internetový obchod globalpneu.cz provozovaný fyzickou osobou Rostislav Kniezek

Při plnění svých závazků a povinností využívá eshop.globalpneu.cz odborné a specializované služby jiných subjektů. Tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané eshop.globalpneu.cz.cz a mají tedy postavení zpracovatelů osobních údajů. S každým dodavatelem uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů.

VYUŽITÍ COOKIES ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Na našich webových stránkách používáme marketingové a analytické nástroje, které nám pomáhají zlepšovat a přizpůsobovat služby všem vašim požadavkům. Cookies jsou malé soubory, do kterých se ukládají např. uživatelské předvolby.

Za pomoci cookies rovněž zjišťujme, které stránky, nabídky nebo funkce používají naši návštěvníci nejvíce (prostřednictvím nástrojů Google Analytics). Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde

JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME

Cookies využívaná na našich stránkách můžeme podle trvanlivosti dělit na tyto dva typy:

1. Krátkodobé (session cookies) - pouze dočasné, uloženy ve vašem prohlížeči do doby, než jej zavřete

2. Dlouhodobé (persistent cookies) - zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče)

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

a) Esenciální - důležité pro základní funkčnost webu

b) Analytické - pomáhají optimalizovat nastavení webu za účelem zkvalitnění služeb uživatelům

c) Sledovací - v kombinaci s konverzními cookies napomáhají celkově analyzovat výkony jednotlivých prodejních kanálů

d) Konverzní  slouží k analyzování výkon jednotlivých prodejních kanálů

e) Remarketingové  slouží pro nastavení personalizace obsahu reklam a jejich zacílení

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. cookie třetích stran). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

AdWords - Sledovací, Remarketing

Facebook - Sledovací, Konverzní

Google Analytics - Analytical, Sledovací

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

JAKÁ JSOU PRÁVA VÁS COBY SUBJEKTŮ ÚDAJŮ?

a) právo na informace o zpracování osobních údajů (OÚ)

b) právo na přístup subjektu k OÚ (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)

c) právo na opravu

d) právo na výmaz (právo být zapomenut)

e) právo na omezení zpracování

f) právo na přenositelnost údajů

g) právo vznést námitku

h) právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí.

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů a nebo žádosti o využití Vašich práv nás kontaktujte přímo telefonicky na čísle 736680821 nebo emailem na info@globalpneu.cz

Vaši žádost posoudíme a vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30ti dní, a to pouze s předchozím vysvětlením z naší strany a především pak z důvodu případné složitosti Vašeho požadavku.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen Zásady") naplňují povinnosti společnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ?zákon o ochraně osobních údajů") a následně z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679) (dále jen GDPR") a služeb.


Pneumatiky


Typ vozidla:
Sezóna:
Šířka:
Profil:
Ráfek:
Výrobce:
Index km/h:
Index zátěže:
Cena do

Kontakty


Kniezek Rostislav
Mobil: +420 736 680 821 HOTLINE

Kowalski Robert
Mobil: +420 603 830 749

E-mail: info@globalpneu.cz

Odborné články


General Tire

[06.02.2020]

GENERAL TIRE

[03.09.2015]
GENERAL TIRE NOVĚ U NÁS

Hankook vítězem nezávislého testu pneumatik s ekonomickým provozem

[21.03.2013]
Londýn - Britská asociace spotřebitelů ve své publikaci Which? uvádí, že pneumatiky s ekonomickým provozem mohou ušetřit motoristům až 6 procent jejich výdajů za pohonné hmoty.

Hankook oficiálním sponzorem Evropské ligy UEFA

[20.03.2013]

REKORDNÍ PRODEJE

[21.03.2013]

Dále také nabízíme


Nákupní košík


Máte vybráno zboží celkem: 0 ks
Celkova cena zboží: 0,- Kč
(cena včetně DPH)

Konfigurátor ALU kol


klikněte zde